55

Classificado em Artes e Humanidades

Escrito em em português com um tamanho de 1,5 KB.

 
C.A. 8-   MHT, S. A. Sol·licita un préstec l’1 de juliol de 20X0 de 50.000 €, a amortitzar en tres anys, al 6%
nominal anual, que tornarà mitjançant quotes semestrals constants i pagables al final del
període a les dates indicades al quadre. Les despeses d’obertura són de 1.400 €, i lá quota
semestral és de 9.299,88 €. El quadre que els facilita l’entitat financera és aquest:
01/07/X0
1.400 (669) 
48.600 (572) a (520)15.691,65
                       (170) 34.308,35
31/12/X0
7.729,88 (520)
1.500,00 (662) a (572) 9.229,88
01/07/X1
8.200,62 (170) a (520) 8.200,62
31/12/X1
7.961,77(520)
1.268,11(662) a (572) 9.229,88

17.146,68 (170) a (520) 17.146,68 
01/07/X2
8.446,64 (520)
783,24   (662) a (572) 9.229,88
31/12/X2
8.700,04 (520)
529,84    (662) a (572) 9.229,88

8.961,04 (170) a (520) 8.961,04 
01/07/X3
8.961,04 (520) 
268,84 (662) a (572) 9.229,88
 

Entradas relacionadas: